Golf Tournament 9/9

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

RUGSĖJO 9 d. / SEPTEMBER 9 (English below)

Pirmasis Lietuvių Namų Golfo Turnyras, skirtas paremti Lietuvių Namų remontą, įvyks šeštadienį, rugsėjo 9 dieną, Juniata Golf Course, 1391 East Cayuga Street, Philadelphia, PA.     Golfo aikštynas yra apie dešimt minučių kelio mašina nuo Lietuvių Namų.   Numatyta pradžia 1:30 val po pietų.     Pasibaigus golfo turnyrui visi dalyviai Lietuvių Namuose bus pavaišinti cepeliniais ir alumi.     Atsispaudinkite registracijos anketą ir paštu nusiųskite kartu su registracijos mokesčiu Lietuvių Namų adresu:  2715 East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134.      Jei turite klausimų, siųskite elektroninę žinutę Matui Laniauskui (email: MatasLan@gmail.com)  arba Dan Cox (email: dancox76@gmail.com).       Taip pat galite skambinti 856-298-1968 ir tiesiogiai pakalbėti arba palikti žinutę.

Visos dienos dalyvavimo mokestis,  įskaitant golfą bei vakarienę su cepelinais ir alum yra $ 75.     Kviečiame registruotis pavieniui arba iš anksto sudarius savo ketvertuką.    Premijos bus įteiktos geriausiai sužaidusiam ketvertukui.

Parsisiųsti registracijos anketą

 —–

The first annual Lithuanian Music Hall Association (LMHA) Golf Tournament to support the renovation work at the LMHA Club will be held on Saturday, September 9, at Juniata Golf Course, 1391 East Cayuga Street, Philadelphia, PA.   The golf course is about 10 minutes travel time from the LMHA club. club.     Tee time is 1:30 PM.   After the golf tournament, all participants are invited back to the LMHA club for a dinner of “cepelinai” with beer.      Please download, fill out the registration form and mail it in together with your check payable to  Lithuanian Music Hall Association.   The mail to address is 2715 East Allegheny Avenue, Phila. PA. 19134.     If any questions: send an email to Matas Laniauskas (MatasLan@gmail.com) or Dan Cox (dancox76@gmail.com).  You can also phone 856-298-1968 to talk directly or leave a voice message.

The fee for the golfing tournament, including green’s fee, travel cart, “cepelinai“ dinner with beer is $ 75.     You are invited to register individually or a complete foursome.    Prizes will be given to the best foursome score.

Download registration form 

Print Friendly

Lietuvos Nepriklausomybės Švenčių Minėjimas

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė

kalbos pasirinkimas

Pasirinkti

English Lietuviškai

Aguonėlė

Kviečiame sekmadieni, kovo 12 diena, kartu dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo ir atkūrimo šventėje.  Minėjimas prasidės 2 val p.p. Lietuvių Namuose, 2715 East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA

Prieš minėjimą (nuo 12:00 – 1:30 val p.p.) bus galima pavalgyti cepelinų pietūs, atsigerti lietuviško alaus.

Programoje:
Laisvė

  • Krėviukai: Vinco Krėvės mokyklos choras
  • Aguonėlė: Philadelphijos vaikų šokių grupė
  • Laisvė: Philadelphijos mišrus choras
  • Simona ir Dorsey Minns, džiazo ir folklorinis duetas iš Bostono

Po minėjmo:

Pabendravimas prie suneštinių užkandžių.

Simona and Dorsey Minns
Iėjimas nemokamas, bet kviečiame šią proga prisijungti laisva auka bei solidarumo įnašu paremti Lietuvių Bendruomenę.

Print Friendly