Lietuvių Namų Mugė – Lithuanian Fair

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Šeštadieni, lapkričio 4 d. 12:00 – 6:00 val. vakaro

Sekmadieni, lapkričio 5 d. 12:00 – 6:00 val. vakaro

LIETUVIŲ NAMUOSE

2715 East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134

Muzika – šokiai – dainos – rankdarbiai – gintaro papuošalai

lietuviški patiekalai – lietuviškas alus – ir daug daugiau

PROGRAMOJE:

 “Ramunė” – Filadelfijos dainininkė

“Varpelis” – Filadelfijos kaimo kapela

“Malūnas” – Baltimorės tautinių šokių grupė

Pasigardžiuokite skaniausiais bulviniais blynais, kugeliu, lietiniais, koldūnais & balandėliais!

 


 

LITHUANIAN FAIR & FESTIVAL

Saturday, November 4, 12:00 – 6:00 PM

Sunday, November 5, 12:00 – 6:00 PM

LITHUANIAN MUSIC HALL

2715 East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134

Music – Dancing – Singing – Crafts – Amber Jewelry

Lithuanian Food – Lithuanian Beer & Much more!

LIVE ENTERTAINMENT BY:

“Ramunė” – Lithuanian songstress

“Varpelis” – Lithuanian Country Band

“Malūnas” – Lithuanian Folk Dance Group

The 41st annual cultural & culinary weekend FEATURING THE World‘s BEST potato pancakes, kugelis, lietiniai, koldūnai & balandėliai.