Lietuvos Nepriklausomybės Švenčių Minėjimas

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė

kalbos pasirinkimas

Pasirinkti

English Lietuviškai

Aguonėlė

Kviečiame sekmadieni, kovo 12 diena, kartu dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo ir atkūrimo šventėje.  Minėjimas prasidės 2 val p.p. Lietuvių Namuose, 2715 East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA

Prieš minėjimą (nuo 12:00 – 1:30 val p.p.) bus galima pavalgyti cepelinų pietūs, atsigerti lietuviško alaus.

Programoje:
Laisvė

  • Krėviukai: Vinco Krėvės mokyklos choras
  • Aguonėlė: Philadelphijos vaikų šokių grupė
  • Laisvė: Philadelphijos mišrus choras
  • Simona ir Dorsey Minns, džiazo ir folklorinis duetas iš Bostono

Po minėjmo:

Pabendravimas prie suneštinių užkandžių.

Simona and Dorsey Minns
Iėjimas nemokamas, bet kviečiame šią proga prisijungti laisva auka bei solidarumo įnašu paremti Lietuvių Bendruomenę.

Lithuanian Independence Days Commemoration

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Celebrate Lithuania’s Independence

Select Language

Select

English Lietuviškai

Aguonėlė

Join us on Sunday, March 12, 2017 at the Lithuanian Music Hall in Philadelphia as we commemorate and celebrate the Restoration of Lithuania’s Independence from Russian occupation (February 16, 1918) and Soviet occupation (March 11, 1990)

The day’s special festivities include…

Traditional Cepelinu Lunch with Refreshments (12:00 – 1:30 P.M.)

Cultural Program (2:00 P.M.):
Laisvė

  • Krėviukai: Vincas Krėvė Lithuanian youth language school choir
  • Aguonėlė: Philadelphia children’s folk dance group
  • Laisvė: Philadelphia Lithuanian choir
  • Simona and Dorsey Minns, a jazz and folk music duo from Boston

Simona and Dorsey Minns

After the cultural program and commemoration:

  • Socializing, refreshment and snacks

Admission is Free.   Donations in solidarity with Lithuanian-American Community are appreciated and will be accepted.