Zilvinas Lithuanian Folk Dance Group

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Photographs from the performances and travels of Philadelphia’s Lithuanian Folk Dance Group, Žilvinas.
Nuotraukos iš spektaklių ir kelionių iš Filadelfijos lietuvių liaudies šokių grupė, Žilvinas.

Žilvinas Folk Dancers

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Lithuanian Folk Dance Group of Philadelphia

Philadelphia’s Lithuanian Folk Dance Group “Žilvinas” has been performing in the Pennsylvania, New Jersey and Delaware tri-state area since its inception in 1963. The group participated in the II, III and IV Folk Dance Festivals in Lithuania, as well as performing at local organizational functions, universities, schools, weddings, and on television.

Žilvinas Folk Dance Group of Philadelphia

Žilvinas Folk Dance Group of Philadelphia

Since its reorganization to a veterans group in 1991, Zilvinas participated in the song festival in Vilnius in 1998 and has performed in the IX, X, XI, XII, XIII, and XIV North American Folk Dance Festivals.

Special performances include:

 • The 70th Anniversary of Saint Andrew’s Lithuanian Church held in Philadelphia in September 1994.
 • The Washington, D.C. Lithuanian Fair in Rockville, Maryland in February 1999.
 • The 100th Anniversary of St. Casimir School, part of a Lithuanian parish in South Philadelphia.
 • Opening of the International Dragon Boat Festival in 2002, Zilvinas danced at the steps of the Philadelphia Art Museum following the procession along the Benjamin Franklin Parkway.
Lynne Cox of Varpelis on Accordion

Lynne Cox of Varpelis on Accordion

Annual performances:

 • Zilvinas supports local Lithuanian functions including the Independence Day commemoration in February in Philadelphia, the annual Lithuanian fair at the Lithuanian Music Hall in November, and travels to Frackville, Pennsylvania since 1991 to perform in the Lithuanian Days festival during August. In 2011, the group danced at the 98th Lithuanian Days in Frackville.
 • In 2010, the group was honored by being selected to be part of the “How Philly Moves” street art project, which resulted in a dance mural at the Philadelphia Airport. Zilvinas was one of 40 dance applicants that were selected from a field of more than 240 applications.
 • In December 2010, the group was privileged to travel to Australia and participate in the 26th Australian Lithuanian Dance Festival titled “Under the Sun and Stars” that was associated with the Australian Lithuanian Days in Melbourne. This experience was an opportunity to learn many new dances, enjoy midsummer kucios and see some spectacular scenery and unique wildlife. New friendships were formed with other dance groups as well as reinforcing the strong Lithuanian bonds that transcend time and distance.
Žilvinas at Lithuanian Days in Frackville

Žilvinas at Lithuanian Days in Frackville

For many performances, the group is supported by the musicians of Kaimo Kapela Varpelis.

Zilvinas dancers enjoy sharing the colorful beauty of Lithuanian traditional dances with the Philadelphia community.

Rehearsals are held on Sundays at the Lithuanian Music Hall from 4 P.M. to 6 P.M. and new members interested in dancing are always welcome. Please contact Ramune.

For images of our performances and travels, please visit the Žilvinas photo gallery.


Teacher: Ramune Cobb
Musical Director: Lynne Cox

Philadelphijos Lietuviu Tautiniu Sokiu Grupe

Philadelphijos Lietuviu Tautiniu Sokiu Grupe “Zilvinas” buvo istegta 1963 metais, ir pasirodo parengimuose Pennsylvania, New Jersey ir Delaware valstijose. Grupe dalyvavo II, III ir IV Tautiniu Sokiu Sventese Lietuvoje, ir pasirodo vietinese bendruomenes rengimuose, universitetuose, mokylose, vestuvese ir per televizija.

Žilvinas muzikuoja Australijoje

Žilvinas muzikuoja Australijoje

1991 metais, grupe persiorganizavo I veteranu grupe, ir dalyvavo IX,X,XI,XII ir XIII Amerokos Lietuviu Sokiu Sventese, bei Dainu Sventeje Vilniuje 1998 metais.

Ipatingi pasirodymai:

 • 70 metu sukaktis Sv. Andriejaus Lietuviu Parapijos Philadelphijoj Rugsejo 1994.
 • Lietuviu Svente Washington, D.C., Rockville, Maryland Vasario 1999.
 • 100 metu sukaktis Sv Kazimiero mokyklos, pietu Philadelphijoj Spalio 2005.
 • International Dragon Boat konkurencija vyko Philadelphijoje 2002 metais. Zilvino sokejai dalyvavo procesijoje per Benjamin Franklin Parkway, ir soko per atidaryma prie Phildelphia Art Museum laiptu.

Metiniai pasirodymai:

 • Zilvino sokejai remia Lietuviu bendruomenes renginius, Vasario 16-ta minejima, metine Muge laikoma Lietuviu saleje Lapkricio menesi, ir nuo 1991 metu soka per Lietuviu Dienas Frackville mieste Rugpiucio menesi. Frackville Lietuviu dienos buvo laikomos 98-ta karta 2011 metais.
 • 2010 metais, Zilvino sokejai buvo isrinkti dalyvauti “How Philly Moves” projektui. Virs 240 sokeju padave prasymus dalyvauti, 40 buvo isrinkti.
 • Gruodzio Menesi 2010, grupe iskeliavo I Australija dalyvauti Lietuviu Sokiu Sventej, pavadinta “Po Saule ir Zvaigzdem”. Svente buvo dalis Australijos Lietuviu Dienu Melburne. Radom nauju draugysciu, ir supratom kad Lietuvybe neribota, nei per dideles tolimybes, nei laiko skirtumais.
Spektaklis lietuvių liaudies šokių grupė, Žilvinas

Spektaklis lietuvių liaudies
šokių grupė, Žilvinas

Per pasirodymus, daznai grupri groja Kaimo Kapela Varpelis.

Grupe sparciai ruosiasi dalyvauti XIV Skiu Sventeje, Bostone, 2012 metais.

Repeticijos vyksta Sekmadieniais, Lithuanian Music Hall patalpuose, 4.00 iki 6.00.

Nauji sokejai mielai priimtini. Susisiekti : Ramune.

Vaizdų mūsų spektakliai ir keliones, apsilankykite Žilvinas nuotraukų galeriją.

Mokytoja: Ramunė Cobb
Muzikos Direktore: Lynne Cox