Mirga Gražinytė – Tyla diriguoja Filadelfijos orkestrui

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Š.m. vasario 10 dienai Philadelhphijos LB yra užsakiusi bloką vietų Philadelphijos Simfoninino Orkekstro koncerte kuriam diriguos Lietuvos pažiba Mirga Gražinytė Tyla.     Koncertas vyks Philadelphijos Kimmel Centre, 300 S. Broad Street.

Po koncerto Philadelphijos LB organizuoja dirigentės Gražinytės-Tylos priėmimą (su vynu ir saldumynais)   Kimmel Centro Tier 1 Lounge patalpose.    Priėmime dalyvaus ir Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas.

Bilietus į koncertą ir priėmimą galima užsisakyti per Philadelphijos LB valdybos narius sekmadienį po mišių šv. Andriejaus parapijoje arba asmeniškai.  Kimmel Centras bilietų į priėmimą neparduos.

Dėl klausimų ir bilietus užrezervuoti, galite pasiųti laišką:   PHILALACINC@gmail.com arba paskambinkite  267-223-5585 po 5 val vakaro

Čekius reikia išrašyti Philadelphijos LB vardu ir siųsti:

Lithuanian-American Community

Gražinyte-Tyla Concert and Reception

2715 East Allegheny Avenue

Philadelphia, PA. 19134

 

Paskutinė dieną nusipirkti bilietus į priėmimą ir į koncertą per Philadelphijos LB valdybos narius yra 2018 metų sausio 6 diena.


The Philadelphia chapter of the Lithuanian American community, Inc. has reserved block of seat for the February 10 concert by the Philadelphia Orchestra at the Kimmel Center.    Immediately after the concert, Philadelphia chapter of the Lithuanian-American Community is organizing a reception for  conductor Gražinyte-Tyla at the Tier One Lounge in the Kimmel Center.     Lithuania’s ambassador to the United States,  Rolandas Krisciunas will also be in attendance.

Special ticket price for the concert and reception is $99. and can only be purchased from board member of the Lithuanian American Community (Daiva Kazlauskas, Vytas Maciunas, Laima Bagdonvacius, Ilona Babinskas) after 10:30 mass on Sunday at St. Andrew’s church.

For any questions and / or to reserve tickets please write to PHILALACINC@gmail.com or call 267-223-5585 after 5PM.   Checks should be made payable to “Lithuanian-American Community, Philadelphia Chapter” and mailed to:

Lithuanian-American Community, Inc,

Gražinyte-Tyla conert and reception

2715 East Allegheny Avenue

Philadelphia, PA 19134

 

The last day for purchasing tickets from Lithuanian American Community to the reception and concert is January 6, 2018.

Print Friendly

Lietuvių Namų Mugė – Lithuanian Fair

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Šeštadieni, lapkričio 4 d. 12:00 – 6:00 val. vakaro

Sekmadieni, lapkričio 5 d. 12:00 – 6:00 val. vakaro

LIETUVIŲ NAMUOSE

2715 East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134

Muzika – šokiai – dainos – rankdarbiai – gintaro papuošalai

lietuviški patiekalai – lietuviškas alus – ir daug daugiau

PROGRAMOJE:

 “Ramunė” – Filadelfijos dainininkė

“Varpelis” – Filadelfijos kaimo kapela

“Malūnas” – Baltimorės tautinių šokių grupė

Pasigardžiuokite skaniausiais bulviniais blynais, kugeliu, lietiniais, koldūnais & balandėliais!

 


 

LITHUANIAN FAIR & FESTIVAL

Saturday, November 4, 12:00 – 6:00 PM

Sunday, November 5, 12:00 – 6:00 PM

LITHUANIAN MUSIC HALL

2715 East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134

Music – Dancing – Singing – Crafts – Amber Jewelry

Lithuanian Food – Lithuanian Beer & Much more!

LIVE ENTERTAINMENT BY:

“Ramunė” – Lithuanian songstress

“Varpelis” – Lithuanian Country Band

“Malūnas” – Lithuanian Folk Dance Group

The 41st annual cultural & culinary weekend FEATURING THE World‘s BEST potato pancakes, kugelis, lietiniai, koldūnai & balandėliai.

Print Friendly